Hale Basmacıoğlu

1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarına girerek Engin Eralp ile keman, Ulvi Yücelen ile oda müziği çalıştı.

1994 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına öğretim görevlisi olarak kabul edildi. Yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini Zenfira Zöhrabbekova ile keman, Nazım Rızayev ile oda müziği çalışarak bitirdi.

Strasbourg Devlet Konservatuvarı Eski Müzik Bölümünde Stephanie Pfister ile barok keman, Martin Gester ve Alain Sobczak ile oda müziği, Patrick Blanc ile doğaçlama, Christine Bayle ile barok dans çalışarak uzmanlık eğitimini tamamladı.

2012 yılında doçent oldu. Basmacıoğlu, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında keman, barok keman ve oda müziği dersleri vermektedir. Erken dönem müziğine yoğunlaşan Eski Müzik Atölyesi bünyesinde çalışmalar ve konserler yapmaktadır.


Burak Basmacıoğlu

1972 yılında Ankara’da doğdu. Piyano ve teori çalışmalarına küçük yaşta İlhan Baran ile başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarındaki eğitiminin ilk yıllarında Tulga Cetiz, Oya Ünler Bayka ve Margit Olah ile piyano çalıştı; daha sonra eğitimine Güherdal Çakırsoy ile piyano, Ulvi Yücelen ile oda müziği ve İlhan Baran ile teori çalışarak devam etti.

1992 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına öğretim görevlisi olarak kabul edildi. Yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini Zöhrab Adıgüzelzade ile piyano, Alain Boeglin ve Yuri Abdullayev ile oda müziği çalışarak tamamladı.

Strasbourg Devlet Konservatuvarı Eski Müzik Bölümü ihtisas programını Aline Zylberajch ile klavsen, Martin Gester ile oda müziği ve org, Francis Jacob ile sürekli bas, Patrick Blanc ile doğaçlama çalışarak onur derecesiyle bitirdi.

2010 yılında klavsen dalında Türkiye’nin ilk doçenti oldu. Basmacıoğlu, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında klavsen, sürekli bas, piyano edebiyatı, deşifraj ve eşliğin yanı sıra Rönesans ve Barok dönem müzikleri üstüne dersler de vermektedir. Erken dönem müziğine yoğunlaşan Eski Müzik Atölyesi bünyesinde çalışmalar ve konserler yapmaktadır.


Eski Müzik Atölyesi

Eski Müzik Atölyesi ağırlıkla 17. ve 18. yüzyıl Avrupa müziğiyle ilgili çalışmalar yapan bir topluluktur. Eserleri yazıldıkları dönemin anlayış ve geleneğine uygun, otantik bir yaklaşımla yorumlamak topluluğun temel amaçlarından biridir. Eski Müzik Atölyesinin diğer bir temel amacı ise bu yaklaşımın detaylarının açıklamalı konserler ve çalıştaylar ile dinleyiciler, öğrenciler ve müzisyenlerle paylaşılmasıdır.


Bağlantılar

Kandemir Basmacıoğlu
Evren Basmacıoğlu

Kaynaklar

burak [at] basmacioglu.com


chils